Tumblelog by Soup.io
 • mourningstar
 • unique-entity
 • som3thingwild
 • toganja
 • aishiteru13
 • HerBlackWings
 • bigevilgrin00
 • hatifnati
 • havingdreams
 • MrsEuterpe
 • blackhole
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted frompsychedelix psychedelix
Reposted frompsychedelix psychedelix
Reposted frompsychedelix psychedelix
4517 a5b4 500
Reposted fromtojika4 tojika4 vialetha0 letha0
5490 cf73 500
Reposted fromallblack allblack viafilmowy filmowy
9048 9780 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadisheveled disheveled
3849 70c1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadisheveled disheveled
2042 47d3
Reposted fromkarahippie karahippie viadisheveled disheveled
3633 98b1
Reposted fromsavatage savatage viadisheveled disheveled
Nie cierpię swoich uczuć. I nie cierpię swoich wyrzutów sumienia. Jedne i drugie prowadzą ze sobą ciągłą wojnę, a ja nie jestem pewna, ku czemu powinnam się skłaniać.
— Colleen Hoover – Maybe Someday
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
9604 55e9 500
0217 4469
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablackcat blackcat
1606 7cd2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablackcat blackcat
3078 92b6
Reposted fromonlyman onlyman viadoubleespresso doubleespresso
2297 ced2 500
Reposted frommirosia mirosia viadoubleespresso doubleespresso

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
5989 4cc6

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajajestem jajestem
Dość wcześnie zrozumiałem, że nie uda mi się zrobić czegoś wielkiego, żeby zmienić świat. Przyrzekłem więc sobie, że na jakiś czas zamieszkam gdzieś w syberyjskich lasach. Wynająłem drewnianą chatę, z dala od wszystkiego, nad brzegiem Bajkału. Tam, podczas sześciu miesięcy, mając pięć dni drogi do najbliższej wsi, zagubiony wśród zagarniającej wszystko natury próbowałem być szczęśliwy. Wierzę, że mi się to udało. Dwa psy, piec na drewno, okno wychodzące na jezioro wystarczają do życia. A jeżeli wolność oznacza posiadanie czasu? A jeżeli szczęście przychodzi, gdy mamy samotność, przestrzeń i ciszę – wszystkie te rzeczy, których zabraknie przyszłym pokoleniom?
Dopóki będą istniały drewniane chaty w głębi lasu, nic jeszcze nie jest stracone.
— Sylvain Tesson
Reposted fromdoshu doshu viaseleneskin seleneskin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl